Tag / on

    Loading posts...
  • WordPress website GOW!

    Ook voor de coöperatieve vennootschap “Green on Wheels” werd er een responsive website opgemaakt. De vennootschap bestaat uit: Tuinsappen Lombarts Calville, Westgas Ieper, POM West-Vlaanderen, Greenpoint Supplies, Ecotechnieken en de stad Ieper

    Deze is gebaseerd op een wordpress-template en kan dus ook gemakkelijk aangepast worden. Een nadeel echter is dat de structuur van dergelijke websites vaker voorkomt.

    Meer info is te vinden op de portfolio.