Tag / Minnesport

    Loading posts...
  • Minnesport: under construction

    Samen met hun verhuis naar de Zwaanhofweg 13 wordt ook de site van Minnesport upgedate. De layout van de nieuwe responsive website werd alvast goedgekeurd en na de verwerking door Roy wordt deze asap online geplaatst.

    Op deze link ziet u meer info…