Image
Top
Navigation

maart 2013 -

Cheqroom…

Voor het jonge beloftevol Iepers bedrijf Bitmunks die apps ontwikkelt voor Android, iPhone en iPad mocht vdmgraphics voor de app “Cheqroom” een toelichtende video maken. Het werd het eerste Full Motion Graphics-project. De volledige video bestaat uit animaties die voornamelijk gemaakt werden in Adobe After Effects.

Er werd een origineel creatief script opgesteld in nauw overleg met de klant. Om niet al te veel plaats op de website in te nemen en de animatie toch duidelijk en groot genoeg weer te geven werd er een 2de versie gemaakt met een speciale resolutie.Er werden meer dan 175 layers gebruikt die allemaal afzonderlijk van elkaar bewegen. Er werd heel veel gebruik gemaakt van masks, expressions en er werden drie 3D-objecten toegevoegd. Bepaalde klankeffecten werden zelf opgenomen. De video werd eveneens voorzien door een native speaker voiceover, op die manier wordt de doelgroep verruimd.

Er werd ook een 2de versie gemaakt met een speciale aspect ratio dat anders is dan anders, waardoor de film perfect in hun site geïmplementeerd kan worden. Dankzij Vimeo kan zoiets heel treffelijk toegepast worden…

De grotere versie is hier te zien.

Minnesport: under construction

Samen met hun verhuis naar de Zwaanhofweg 13 wordt ook de site van Minnesport upgedate. De layout van de nieuwe responsive website werd alvast goedgekeurd en na de verwerking door Roy wordt deze asap online geplaatst.

Op deze link ziet u meer info…

New office: werken gestart

1/04/2014, dat is de streefdatum voor eerste ingebruikname van de nieuwe bureau in de nieuwe vestiging in hartje Ieper. Dan ben ik welgeteld 8 jaar bezig met mijn bijberoep.

De ruimte wordt zo voorzien dat edits en websites op een professionele manier getoond zullen kunnen worden. De werken zijn volop bezig…